Het Nederlandstalig Najaarsforum 2014 op 7 november 2014  te Affligem

is afgelopen en was een succes!

 

De NKKCLE dankt alle deelnemers en sponsors voor hun deelname en hopen iedereen terug te mogen begroeten bij de volgende editie!

PROGRAMMA 2014

08u45   Onthaal en inschrijving workshops

09u30   Verwelkoming en inleiding door Wouter De Maegt, voorzitter NKKCLE

09u30   Nieuwe verkoopsportalen door de overheid: vraagt dit om “nieuwe” schattingswaarden? door Meester Ludo OCKIER, advocaat

10u10   Wat met de voorafgaande schattngen? Een stand van zaken... door David Van Herreweghe, administrateur-generaal Vlaamse Belastingdienst.

10u45   Koffiepauze en standenbezoek – inschrijven workshops

11u15   Precad - Een stand van zaken, en wat volgt er in de toekomst? door Rudi Lombaert - Administratie Opmetingen & Waarderingen

11u45   Het GRB is klaar ... wat nu? door Liesbet De Wolf en Tom Van Herck, AGIV

12u30   Lunch

14u00   Workshop - serie 1

15u00   Workshop - serie 2

16u00   Koffiepauze en informatief standenbezoek.

16u30   Workshop - serie 3

17u30   Slotwoord door Albert-Jean Vanderlinden, Nationaal Voorzitter KCLE

18u00   Standenbezoek en confraternele receptie

 


 

DE WORKSHOPS

 

Net zoals vorig jaar voorzien wij een ruim aantal workshops waar u als landmeter-expert iets aan hebt. In de namiddag worden 11 workshops voorzien die parallel plaatsvinden op diverse plaatsen. Deze serie workshops wordt drie maal gegeven. U kan voor deze workshops inschrijven aan de inschrijvingsbalie.

 

Workshop TOPCONSOKKIA  : grootschalige verzameling van gegevens met verschillende instrumenten (“mass data collection” d.m.v.  scanner, mobile mapping, UAV…) en het verwerken van de data.

---

Workshop COUDERE :  “Stroomlijnen van dataverwerking uit verschillende meetsystemen: van het terrein tot op kantoor”

De steeds groter wordende variëteit aan sensoren waarmee dataverzameling wordt uitgevoerd zorgt voor de nood aan een gecentraliseerd systeem om deze data te verwerken en analyseren. In deze workshop tonen wij U de verschillende meetsystemen van Couderé BVBA en hoe de data kan worden geïntegreerd in één platform.

---

Workshop PYTHAGORAS : pythagoras software

---

Workshop LEICA  : "De landmeter als multitasker: De multistation, fotogrammetrie en 3D laserscanning in de praktijk"

Tegenwoordig worden de technische mogelijkheden van de landmeter steeds uitgebreider. De landmeter kan tegenwoordig volledige 3D scans maken met beelddocumentatie en opnames maken vanuit drones en mobile mapping voertuigen. Het uitzetwerk van piketten op grote werken veranderd naar de machinist die zonder piketten graaft dankzij 3D GPS machinebesturing. De landmeter krijgt daarbij een belangrijke rol in het controleren van het werk en het aanleveren van de juiste 3D bestanden. Tijdens onze workshop gaan we in op al deze moderne technieken en demonstreren we er enkele met onze Leica MS50 Multistation. 

---

Workshop MOSEG  : thema : Laserscanning voor elke landmeter'.

In deze praktische workshop wordt gebruikt gemaak van de de Stonex X300 laserscanner en de bijhorende Reconstructor software om een stukje van de Montil te karteren. Er wordt aangetoond dat met de Stonex-apparatuur kwaliteit en economische efficientie hand in hand gaan, en dat op die wijze de laserscanningmarkt nu voor elke landmeter toegankelijk is.

---

👍NKKCLE TIP  - Workshop AGIV : Thema : www.geopunt.be.

---

Workshop : Meester KARIN DE ROO - LDR opleidingen : thema : Buurtwegen en rooilijnen

Het nieuwe decreet van de buurtwegen in 2014 – welk gevolg voor de landmeter-expert?

Er wordt aan de rooilijnen geraakt bij de opmaak van rooilijnplannen, RUPS, BPA’s, ruilverkavelingen, … maar welke van plannen heeft nu voorrang ?

---

Workshop : Meester THIERRY LAUWERS: thema : Het vruchtgebruik en KI

---

Workshop : Meester Thomas STERCKX : thema : Het nieuwe bodemdecreet, de omgevingsvergunning, complexe projecten of externe communicatie bij de realisatie van een project.

Het gaat hem vooral over de (mogelijkse) gevolgen bij het opmaken van verkavelingen en bouwdossiers in de nabije toekomst. Dit zal volledig anders worden; er zijn nu nog geen uitvoeringsbesluiten voor de omgevingsvergunning, maar in welke richting gaan deze uit? Gaan we ook meer moeten onderhandelen en discussiëren met de gemeenten vooraleer een dossier wordt ingediend? Wordt de opmaak van het dossier volledig anders?

  ---

PROTECT: Uw aansprakelijkheid als landmeter-expert aan de hand van enkele cases

 ---

👍NKKCLE TIP  - Workshop PRECAD met de Administratie : Evaluatie in werking treding  PreCad-procedure  - voorbereiding luik 2 van de wetgeving (zijnde de communicatie van de gereserveerde perceelnummers) via uw opmerkingen en suggesties