INFOTEKSTEN

2. nov, 2015

Sinds het verdwijnen van de accreditatie door Akred (geconventioneerde landmeters-experten op de lijst van de AAPD) werd het voor de landmeter-expert steeds moeilijker om de kadastrale archieven in te mogen kijken. 

Er zijn midden 2015 gesprekken gevoerd tussen de beroepsvereniging en AAPD om de toegang terug mogelijk te maken. 

Er is nu voor het Archief van West-Vlaanderen een toegangsprotocol opgemaakt tussen de landmeter-expert. De landmeters die het protocol ondertekend hebben mogen zelf hun opzoekingen doen in:

  • de schetsen 207
  • de bijgevoegd aanwijzende tabel 209
  • het bestand 210
  • onder welbepaalde voorwaarden en met uitsluiting van alle andere bescheiden.

De toegang is uitsluitend voor de landmeters-experten, mits legitimatie en voorlegging van hun LAN-nummer.

Klik hier om het toegangsprotocol in te kijken.

u dient ook deze onvereenkomst te ondertekenen.

Klik hier om deze overeenkomst af te drukken en af te geven.

Mogelijks zal dit protocol uitgebreid worden naar andere achieven in andere provincies.

 

27. mei, 2015

klik hier om te bekijken of te downloaden

PDF met overzicht van nuttige websites voor landmeters-experten, toegelicht op de KVLOV ledenvergadering van 26/05/2015

29. apr, 2015

klik hier om te bekijken of te downloaden

Het kwaliteitscharter voor landmeters-experten bij het opmaken van schattingen voor de Vlaamse belastingsdienst.