Het Nederlandstalig Najaarsforum 2015 op 19 november 2015  te Affligem

is afgelopen en was met 220 deelnemers een succes!

 

De NKKCLE dankt alle deelnemers en sponsors voor hun deelname en hopen iedereen terug te mogen begroeten bij de volgende editie!

NAJAARSFORUM 2015

PROGRAMMA 2015

08:30 - onthaal, inschrijving, afhalen bestellingen groepsaankoop

09:15 - voorwoord, inleiding van de voorzitter NKKCLE

09:30 - de Federale Raad: een jonge raad, klaar om te groeien!

             meester Rudi LECOUTRE - voorzitter Federale Raad van landmeters-experten

10:00 - koffiepauze en informatief standenbezoek

10:30 - De beleidscel Privacy toegelicht

             de heer staatssecretaris Bart Tommelein

10:45 - Privacygevoelige informatieverwerking door landmeters-experten.

             Willem Debeuckelaere, voorzitter van de Commissie

             voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

11:15 - Waardebepalingen van OG in een Europees kader

             Mtr. Tom De Clerck van Tuerlinck Advocaten.

11:45 - Tijden van verandering, ook voor het vrij beroep...

             Jan SAP, secretaris-generaal van Federatie Vrije Beroepen

12:00 - FVB: een nieuw samenwerkingsakkoord: de NKKCLEdoet mee!

             Jan SAP, secretaris-generaal van Federatie Vrije Beroepen

12:15 - lunch

14:00 - workshops

15:15 - koffiepauze en afhalingen bestellingen groepsaankoop

15:45 - workshops

17:00 - slotwoord door AJvdL en WDM

17:15 - verzorgde receptie met animatie, uitschrijving, afhalingen bestellingen groepsaankoop

 

de online inschrijvingen zijn afgesloten! Indien u nog wenst deel te nemen, gelieve contact op te nemen met ons secretariaat:

 inschrijving@nkkcle.be of 02/644.94.69

WANNEER? - WAAR?

OP DONDERDAG 19 NOVEMBER 2015
Vanaf 8:30u registratie en koffie, vanaf 17:00u netwerkreceptie

PLAATS:

De MONTIL
Moortelstraat 8, 1790 AFFLIGEM

PRIJS

135,- Euro voor (NK)KCLE, KVWVL, KVLOV en KBLL Leden 

205,- Euro voor niet-leden

studenten:

55,- voor de ganse dag (voormiddag, 3-gangenmenu, namiddagworkshops, netwerk)

20,- voor het voormiddagprogramma (tot 12:00u) of het namiddagprogramma met netwerk (v.a. 13:30u), zonder middagmaal (wél koffie, drank en versnaperingen)

studenten dienen zich ook op voorhand in te schrijven! 

 

Betaling van het juiste inschrijvingsbedrag

dient te gebeuren voor aanvang van het najaarsforum! 

op rekening van de KCLE: BE19 0352 5032 5012 - GEBABEBB

 

DE WORKSHOPS 2015 - Een ruim aanbod!

DE WORKSHOPS

Net zoals vorig jaar voorzien wij een ruim aantal workshops waar u als landmeter-expert iets aan hebt.  

Er kan op voorhand ingeschreven worden voor de workshops. (zie inschrijvingslink onderaan) Wie op voorhand heeft ingeschreven, heeft een gereserveerde plaats. Bij de aanmelding krijgt de deelnemer een kaartje met vermelding van de gekozen workshops.

Bij elke workshop zijn er wat extra stoelen voorzien. Wie niet op voorhand had ingeschreven heeft mogelijks geen plaats of moet rechtstaan.

Bepaalde workshops krijgen ofwel een grotere zaal of worden tot 2x herhaald

Dit jaar worden alle workshops in aparte zaaltjes gegeven!

 

A. SPONSORWORKSHOPS op STANDS

 

REPRO SPONSORWORKSHOP

onderwerp: de Altus nr 2 Antenne brengt u alvast op de goede weg. Deze gps-rover is de ultieme werktool om uw digitaal veldwerk en inventarisatie vlot te laten verlopen.

Wist u dat... 

  • … u uw smartphone of tablet aan de Altus kunt koppelen? En dit dankzij de ingebouwd wifi-connectie. Zo kunt u uw eigen vertrouwde applicaties verder gebruikende Altus u ook op locatie toegang biedt tot ARCGIS?
  • De Altus nr 2 bevat een web-interface waarmee u op het moment zelf toegang hebt tot ARCGIS en de ingebouwde CRAB-geocoder. Zo koppelt u onmiddellijk de juiste info aan het juiste adres. Bovendien kunt u met de Altus nr 2 in alle omstandigheden goed uit de voeten. Zelfs in een bosrijke omgeving of dichtbij gevels krijgt u snelle en nauwkeurige metingen en u koppelt foto’s automatisch aan gemeten punten zodat alle info goed gegroepeerd blijft. Kortom een staaltje Belgische technologie die uw job aanzienlijk vergemakkelijkt.

 

PYTHAGORAS SPONSORWORKSHOP

onderwerp: Optimalisatie workflow

Pythagoras is een software programma, maar hoe kan een software programma het hele werkproces optimaliseren? Simpel, Pythagoras kan je werkproces verbeteren vanbij het binnenkomen van de prijsvraag tot het afleveren van GRB-plannen of het indienen van je pre-kadastratie. In deze workshop doorlopen we een volledig project van start tot finish en bekijken we bij elke stap hoe Pythagoras je daarmee kan helpen.

 

TOPCON-SOKKIA SPONSORWORKSHOP

Live-workshop: Het gebruik van een camera in een robotic totaalstation gecombineerd met een 7” tablet: handig en niet duur!

Het imaging robotic totaalstation van Topcon beschikt over een 5MP camera. Die kan je gebruiken voor het documenteren van de metingen, het op afstand reflectorloos inmeten van punten (zodat je niet achter het instrument hoeft te staan), het zoeken van de 360° spiegel en het uitlijnen van een miniprisma door gebruik te maken van het live videobeeld. Alles wordt gepresenteerd op een 7” tablet PC: overzichtelijk, snel, compact en licht.

Topcon kan imaging totaalstations aanbieden aan zeer democratische prijzen.

 

COUDERE - SPONSORWORKHOP

Live-workshop: De Trimble S7: gebruik van de camera tijdens dagdagelijkse metingen

Deze workshop behandelt de meerwaarde die een totaalstation met geïntegreerde camera kan hebben. Zowel op het terrein als op kantoor.

Van het snel terugvinden van uw prisma tot het documenteren van vaste punten en gevelmetingen, maar ook voor de geavanceerde toepassingen zoals fotogrammetrie en scanning.

Deze worden duidelijk geïllustreerd tijdens een live-demo met de Trimble S7 met erna de toelichting van de verwerkingsmogelijkheden met kantoorsoftware.

 

B. SPONSORWORKSHOPS in ZALEN 

 

LEICA - SPONSORWORKSHOP

live-workshop:3D Everywhere, 3D GRB.

In deze workshop gaan we in op de laatste ontwikkelingen bij Leica in hard- en software; en laten we zien hoe de 3D realiteit kan worden ingewonnen naar een virtuele 3D wereld in de nieuwe Leica Captivate software. De rode draad doornheen dit verhaal is het GRB.

De workshop bestaat deels uit een presentatie en deels uit een demonstratie van de apparatuur op het scherm.

 

 C. NKKCLE AANBOD WORKSHOPS

 

👍HET K.I. ACHTERHAALD? - WAT NU? ... Een referendum - brainstorming - feedback - vragenlijst voor landmeters-experten ...

(Winston Schoeters - Landmeter-Expert)

Cfr. Schoeters is een expert als het kadastraal inkomen ter sprake komt. Het KI werd in voorjaar 2015 nog zwaar gecontesteerd en in het nieuws besproken bij de discussies rond de Tax-shift.

De problematiek rond het KI blijft eigenlijk wel brandend actueel… de NKKCLE biedt u een state-of-the-art workshop aan: Kadastrale Perequatie: Waarom? Hoe?

Waarom?

KI’s zijn niet meer representatief, een fictief-virtueel inkomen dat kwasi geen rekening houdt met echte verkoopwaarde. Uiteindelijk resulteert het in asociale belastingen. Bovendien is het geen criterium voor registratierechten… In de workshop gaan de dieper in hoe we dit opnieuw zouden kunnen rechttrekken, of althans haalbare voorstellen opmaken.

  • Kunnen we misschien niet beter overgaan naar een vastgoedbelasting op meerwaarde?
  • Kunnen we speciale regelingen treffen voor landbouw, bossen, kastelen, verhuurde panden?
  • Kunnen we het “klein beschrijf” niet beter verlaten?

Een workshop om niet te missen!

 

FVB-workshop

(Jurgen Van de Voorde, UNIZO account)

’10 tips om beter te ondernemen’ … met alle voordelen voor de zelfstandigen op een rij die FVB u kan bieden. Een workshop voor de ondernemende landmeters-experten onder ons!

 

👍JURIDISCH - DE ZAAK DER WEGEN (2x workshop)

(Mtr. Pieter-Jan Defoort - LDR advocaten)

Meester Defoort is een juridisch expert met specialisatie in de materie van de ruimtelijke ordening/planning. Hij behandelt voor ons in in deze workshop ‘de zaak der wegen’ bij verkavelingen, bouwmogelijkheden binnen rooilijnen, achteruitbouwstroken en reservatiestroken bij gewestwegen. Een aanrader voor de landmeter-expert die onteigeningsdossiers behandelt of die nog vragen heeft rond het vastleggen van juridische grenzen tussen openbaar domein en privaat domein

 

👍 WAARDEVERMINDERING van OG bij VERONTREINIGING (2x workshop)

(Kristof De Smet - Brocap)

Landmeters-experten zijn de perfecte partner om een onafhankelijke schatting uit te voeren. Bij brownfields of projectgronden met (historische) verontreiniging komt daar nog een extra gegeven bij kijken: een waardevermindering voor de saneringskosten. Welke impact geeft dit op de waardebepaling? Dhr. De Smet deelt ons zijn visie over het waarderen en onderbouwen van latente minwaarden die aan vastgoed kunnen hangen, denk maar aan milieuverontreiniging (grond- en grondwatervervuiling, restafval, verwaarloosde, verlaten en vervallen gebouwen en structuren), aan gebrekkige infrastructuur, aan de impact van de directe omgeving, enz.

Een aanrader voor de schatters-experten onder ons.

 

AGIV - GEOPUNT en GRB open data! u als landmeter-expert mag het GRB gebruiken!

(Tom Van Herck - Agiv)

Het Agiv biedt heel wat geografische diensten aan voor het publiek en professionelen. Is www.geopunt.be al voldoende gekend bij de landmeter-expert? en het GRB is nu open data geworden, wat wil zeggen dat het onder meer bruikbaar is als basis voor opmetingsplannen… tijd voor een update met het Agiv!

 

👍HET PLAATSBEZOEK (2x workshop)

(Hendrik Leurs - Vastgoeddeskundige)

Dhr. Hendrik Leurs is vastgoedmakelaar van De Leefboom met een uitgebreid werkcircuit achter de rug. Hij is auteur van het o.m. volgende boeken: “Bouw- en Vastgoedlexicon”, “Vastgoedpromotie van begin tot einde”, “Waardebepaling van O.G.”, “Plaatsbeschrijving” en “Sleutel-op-de-deur” en docent bij o.m. VIVO en SYNTRA.

We zetten eens de deur open naar de vastgoedsector en kijken hoe zij hun normen vastleggen. In deze workshop zal dhr. Leurs naar aanleiding van zijn docentschap ‘plaatsbeschrijving’ ons toelichten wat zij onder plaatsbeschrijving en aanverwante begrijpen.

Hoe organiseer je een degelijk plaatsbezoek / staat van bevinding? We gaan in op de zin en onzin rond plaatsbeschrijvingen en de  staat van bevinding...

Meer dan een aanrader voor wie regelmatig plaatsbeschrijvingen uitvoert!

 

NIEUW VERZEKERINGSVOORSTEL KCLE

Het verzekeringsvoorstel van Allianz voor landmeters-experten. Wat houdt het in? Waarom is het voordelig? Voor confraters die de voorstelling van de lokale afdelingen gemist hebben of voor wie nog vragen heeft rond dit nieuw verzekeringsvoorstel.

 

PRECAD VRAGEN EN PROBLEMEN

(Rudy Lombaert - AAPD)

Precad 2.0. Wat is er veranderd? Waar zijn er nog problemen? Wat volgt er nog voor de toekomst? Er zijn nog een heel pak vragen die via ons secretariaat binnenkomen. Hebt u ook nog problemen met de aanvraag?

 

👍MUUROVERNAMES: EEN STAND VAN ZAKEN

(Jean-Paul Cloquet - Landmeter-Expert)

Er is een nieuw overkoepelend prijsborderel voor muurovernames dat geldt voor gans Vlaanderen. De NKKCLE wil ook dit prijsborderel volgen en promoten. We lichten de muurovername nog eens toe: zin en onzin. Er bestaat een goed boek over de muurovername waaraan confr. Jean-Paul Cloquet heeft meegewerkt. Dit boek wordt toegelicht.

 

u kan niet meer voorinschrijven op de workshops.

U kan wel nog op het forum zelf kiezen uit de nog beschikbare plaatsen.

 

INFO GROEPSAANKOOP klein topografisch materiaal

De bestellingen zijn afgerond, u kan nu niet meer bestellen.

 

Wie materiaal heeft besteld, zal dit kunnen afhalen op de parking van de Montil; dit wordt duidelijk geafficheerd op donderdag 19 november.

Tijdens de voorziene tijdstippen kan u uw materiaal afhalen.

U hebt normaal gezien een betalingsuitnodiging gekregen via mail. Gelieve dit binnen de gevraagde tijd te betalen. U krijgt uw factuur samen met uw materiaal.


HEBT U NOG VRAGEN?

U kan steeds contact opnemen met ons secretariaat op het nummer 02 / 644 94 69 of op via mail naar kcle.crge@skynet.be

 

namens het bestuur NKKCLE