NAJAARSFORUM 2016

PROGRAMMA 2016

08:45 - onthaal en inschrijving.

09:15 - voorwoord, inleiding van de voorzitter NKKCLE en dagvoorzitter.

09:30 - Een Orde van Landmeters-Experten:  aan de orde?

             dhr. Gert Peeters - juridisch adviseur FVB-UNIZO

10:00 - Het Auteursrecht en de intellectuele rechten voor Landmeters-Experten.

             meester Hans D'Hondt - advocaat ass. Janson Baugniet

10:30 - koffiepauze en informatief standenbezoek

11:00 - Fouten in de akte en problemen bij de (ver)koop van een onroerend goed.

             meester Frédérik Coryn - advocaat ass. Advoganda

11:30 - workshop - Serie 1* 

12:30 - lunch en informatief standenbezoek

14:30 - workshops - Serie 2*

15:30 - koffiepauze en informatief standenbezoek

16:30 - workshops - Serie 3*

17:30 - slotwoord door AJvdL en WDM

18:00 - verzorgd netwerkmoment met receptie en live muzikale omlijsting

 

Indien u nog vragen hebt, gelieve contact op te nemen met ons secretariaat:

 kcle.crge@skynet.be of 02/644.94.69

 

WANNEER? - WAAR?

OP DONDERDAG 17 NOVEMBER 2016
Vanaf 8:45u registratie en koffie, vanaf 18:00u netwerkreceptie

👍Dit jaar kan je je deelnameprijs terugwinnen op de netwerkreceptie!


PLAATS:

De MONTIL
Moortelstraat 8, 1790 AFFLIGEM

PRIJS

KCLE LEDEN: € 181,50 (150 € + btw )

NIET-LEDEN: € 266,20 (220 € + btw )

 

Een korting is mogelijk indien u nu reeds uw lidgeld 2017 samen met uw inschrijving betaalt:

KCLE LEDEN: Forum + lidgeld KCLE/FVB/UNIZO 2017 = € 474 (forum 135 € + btw + lidgeld)

NIEUWE LEDEN: Forum + lidgeld KCLE/FVB/UNIZO 2017 = € 504 (forum 160 € + btw + lidgeld) 

 

studenten:

65,- voor de ganse dag (voormiddag, 3-gangenmenu, namiddagworkshops, netwerk)

studenten dienen zich ook op voorhand in te schrijven!

 

LET OP: Het aantal inschrijvingen is beperkt en slechts geldig na betaling van het juiste bedrag
op rekening van KCLE: BE 88 0359 5027 9941 met vermelding van naam, voornaam + Forum 2016.

Indien uw inschrijving niet kan worden bevestigd zal u hiervan schriftelijk of per e-mail worden bericht. Annuleren van de inschrijving is niet mogelijk, maar er kan een gelijkwaardige vervanger worden aangewezen door een bericht aan de organisatie via mail naar kcle.crge@skynet.beEen factuur wordt u na het Forum overgemaakt. 

 

INSCHRIJVEN VOOR HET FORUM 2016

Inschrijven kan je via deze link.

De inschrijvingen worden afgesloten op maandag 14 november 2016 - 12:00u.

Inschrijven voor de workshops kan via deze link.

De voorinschrijvingen worden afgesloten op maandag 14 november 2016 - 13:00u. 

DE WORKSHOPS 2016 - Een actueel en ruim aanbod!

DE WORKSHOPS

Net zoals vorig jaar voorzien wij een ruim aantal workshops waar u als landmeter-expert iets aan hebt.  

Er kan op voorhand ingeschreven worden voor de workshops. (zie inschrijvingslink onderaan) Wie op voorhand heeft ingeschreven, heeft een gereserveerde plaats. Bij de aanmelding krijgt de deelnemer een kaartje met vermelding van de gekozen workshops.

Bij elke workshop zijn er wel wat extra stoelen voorzien, maar wie niet op voorhand had ingeschreven heeft mogelijks geen plaats of moet rechtstaan.

Bepaalde workshops krijgen ofwel een grotere zaal of worden tot 2x herhaald.

 

 

A. SPONSORWORKSHOPS op STANDS

 

ALLTERRA (voorheen COUDERE) SPONSORWORKSHOP

En toen was er EEN

The Trimble® SX10 is een revolutionair landmeetinstrument - één machine met volledige totaal-station technologie plus een hoge precisie-scanner eindelijk verenigd. Het is de uitrusting waarop je hebt gewacht en de enige in zijn soort. Welkom bij de innovatie die krachtig genoeg is  om een hele bedrijfstak te herdefiniëren.

De Trimble SX10 stelt een nieuwe standaard voor landmeetkundige prestaties door het samenvoegen van:

 • snelle 3D scanning aan 26.600 pt/sec
 • verbeterde Trimble VISION™ Imaging: 5 x 5 MP camera’s met verschillende zoomniveaus
 • hoog nauwkeurig totaal-station voor meten en uitzetten (1” hoeknauwkeurigheid en kleinste laserspotgrootte op de markt).

Dit alles in vertrouwde veld en kantoorsoftware omgeving met Trimble Access en Trimble Business Center. De SX10 is krachtig, eindeloos veelzijdig en alleen in zijn  klasse. In één woord: revolutie.

 

 

PYTAGORAS SPONSORWORKSHOP

"Pythagoras Solutions”

Pythagoras software is sinds lange tijd een gevestigde waarde in de CAD & GIS wereld.

Vele landmeters, aannemers en reeds een groot aantal steden en gemeenten vonden in Pythagoras een oplossing voor één van hun problemen.

Graag willen wij jullie een overzicht geven van enkele populaire applicaties die door onze klanten gebruikt worden:

 • KLIP - Importeer planaanvragen
 • GRB Controle & Export
 • CRAB & Signalisatieplannen
 • Kadasterplannen

 

TOPCONSOKKIA SPONSORWORKSHOP

Topcon Sokkia presenteert de Elite Survey Suite: 

 • De nieuwste technologie op gebied van GNSS.
 • Het laatste nieuwe robotic totaalstation GT: compact, licht en uiterst snel.
 • De robuuste mini-tablet voor het overzichtelijk en snel inmeten van punten.

 

B. SPONSORWORKSHOPS in ZALEN 

 

LASER CONTROL SPONSORWORKSHOP

Xpad V3.0.

Een toelichting bij de nieuwste release van Geomax’s uiterst toegankelijke landmeetsoftware, zowel voor Windows Mobile als voor Androïd.

Enkele highlights:

 • X-pole                geïntegreerd meten
 • Smart-drawing    stelt het traditioneel codeer-systeem opnieuw in vraag
 • X-Live                deel in real-time uw meting met uw collega’s op terrein of op kantoor 
 • Pic-Point            fotogrammetrie op het terrein

 

 

LEICA - SPONSORWORKSHOP

Van Theodoliet naar Mobile Mapping

Digitaal is niet meer weg te denken in ons dagelijks leven, waar smartphones de normaalste zaak van de wereld zijn, zelfrijdende auto’s volop getest worden en virtual reality de digitale trend van 2016 is. Ook op het werk is digitale data een belangrijk onderdeel in BIM processen, het beheer van Smart Cities met GIS en het bouwen met 3D-GPS machinebesturing. In deze workshop nemen wij u mee in de geschiedenis van het landmeten tot de mobile mapping techniek van nu. Wij laten u graag zien hoe ons vakgebied zich ontwikkeld heeft en welke mogelijkheden de hedendaagse mobile mapping technologie te bieden heeft. We laten u in de workshop zien wat nieuwe technieken voor u betekenen en wat u kunt doen met de meetresultaten die tegenwoordig haalbaar zijn.

 

 C. NKKCLE AANBOD WORKSHOPS

 

👍DE NIEUWE ONTEIGENINGSWET

(meester Inke Dedecker - advocaat)

Er is momenteel een Vlaams onteigeningsdecreet in de maak.
Dit decreet bevat één overkoepelende onteigeningsregeling voor alle onteigeningen binnen het Vlaamse Gewest.
Inke Dedecker geeft een toelichting bij de nieuwe procedures, de nieuwe principiële onteigeningsvoorwaarden, het recht op zelfrealisatie, het recht op wederoverdracht, ….

 

👍DE OMGEVINGSVERGUNNING

(meester Isabelle Laruseau - LDR advocaten)

voor wie al een webinar wil zien over de omgevingsvergunning, welke werd gegeven door meester Laruseau:

https://www.youtube.com/watch?v=_jrr2lC_1gU

meester Laruseau zal volgende topics behandelen tijdens haar sessie:

 • Van Milieuvergunningsdecreet en VCRO tot Omgevingsvergunningsdecreet
 • Doelstelling en toepassingsgebied
 • Digitalisering
 • Soorten vergunningsprocedures
 • Vergunningsprocedure in eerste aanleg en in beroep
  • Voortraject/projectvergadering
  • Integratie mer/ovr in de vergunningsprocedure
  • Omgevingsvergunningsaanvraag
  • Bevoegde overheid
  • Onderzoek ontvankelijkheid en volledigheid
  • Openbaar onderzoek
  • Adviesverlening
  • Administratieve lus
  • Vergunningsbeslissing
  • Bekendmaking van de beslissing
 • Bijzondere vergunningsprocedures
  • Mobiele en verplaatsbare inrichtingen en activiteiten
  • Omgevingsvergunning op proef
  • Hernieuwing van de omgevingsvergunning van bepaalde duur
  • Overname van de omgevingsvergunning
  • Afwijking van algemene en sectorale milieuvoorwaarden
  • Bijstelling van de voorwaarden van de omgevingsvergunning
   • Algemene en gerichte evaluaties
  • Bijstelling van het voorwerp en de duur van de omgevingsvergunning
  • Omzetting van milieuvergunning in omgevingsvergunning
 • Meldingsprocedure
 • Verval, schorsing en opheffing van de omgevingsvergunning
 • Detailstudie van de verschillende procedurestroomschema’s
 • Interactieve bespreking van enkele praktijkcases

 

👍DE HEDONISCHE SCHATTINGSMETHODE

(dhr. Hendrik Leurs)

Dhr. Leurs heeft vorig jaar een boeiende workshop gegeven over plaatsbeschrijvingen. Dit jaar licht hij ons toe hoe hedonische waardebepalingen worden opgemaakt. De hedonische waardebepaling is een waardebepaling op basis van vaste kenmerken. Hij zal ook ingaan op “TAKSADO”, de nieuwe standaard in taxatieprogramma’s, dat nu ook door het notariaat zal gebruikt worden.

 

HET GRB OP VOLLE TOEREN

(dhr. Tom Van Herck - Agentschap Vlaanderen)

Het GRB is klaar, wordt bijgehouden, en as-builtplannen worden geïntegreerd. Wat is het opmaken van GRB-conforme as-builtplannen? We geven meteen een stand van zaken na 2 jaar as-builtopmaak.

 • Hoe loopt het met dit project van Informatie Vlaanderen?
 • Hoever staat het 2 jaar na de lancering van de nieuwe GRB-skeletspecificaties?
 • Hoeveel plannen zijn er al ontvangen en geïntegreerd in het GRB?
 • Hoe kom ik als landmeter-expert op de lijst van GRB-landmeters op de website van Informatie Vlaanderen?

 

ADVIES BIJ HET OPSTELLEN VAN ERELONEN (Sessie enkel voor NKKCLE leden)

(Hans Vanroose & Wouter De Maegt)

Samen met de confraters van de NVLE en de BUL werd een nieuwe en bijgewerkte adviesnota voor het opstellen van ereloonnota’s voor landmeters-eperten opgemaakt. Deze lag ter goedkeuring bij de diverse besturen, maar werd op de valreep ingehouden na aftoetsing met de wetgeving rond mededinging.

We lichten onze adviesnota toe, gaan dieper in op de mededingingsregels in België, en willen graag met andere landmeters-experten discussiëren over hoe we nu wel een adviesnota kunnen opstellen.

 

👍DE ARCHEOLOGIENOTA

(meester Hilde de Smet - advocaat & Jan Coenaerts - archeoloog ABO NV)

In deze workshop lichten we de nieuwe wetgeving rond archeologie toe. Meester Hilde de Smet zal ons uitleg verschaffen over het juridisch kader en archeoloog Jan Coenaerts van ABO nv geeft meer uitleg over het praktisch kader.

 

👍ONZEKERHEDEN BIJ OPMETINGEN

(dhr. Marc Peeters)

In het kader van zijn aktiviteiten bij de Metrologische Dienst van België hanteert dhr. Peeters dagelijks deze materie bij het kalibreren/ijken van diverse meetapparatuur. De wettelijke internationaal aanvaarde berekeningswijze van onzekerheden bij metingen is het GUM-model (Guide to the expression of Uncertainty in Measurement) dat alle landen, lid van het BIPM, waaronder ook België, hanteren. Dit wordt in deze uiteenzetting duidelijk toegelicht, gevolgd met voorbeelden naar de topografie: de techniek voor het bepalen van onzekerheden zijn immers eveneens in de topografie toepasbaar.

De Belgische Metrologische Dienst (Nationale Standaarden) kalibreert hoekmeters (theodolieten etc…) niveautoestellen, teleafstandsmeters, meetbanden, … Het hoe, wat en waarom en of u er als landmeter-expert ook terecht kan wordt toegelicht.

 

DRONES: HET NIEUWE WETGEVENDE KADER

(Noordzeedrones)

Na de boeiende DRONE-studiedag van de NKKCLE te Lokeren in oktober 2015 en met het nieuwe KB van 25 april 2016 is het tijd om het definitieve kader rond drones toe te lichten. En hoe gaat alles nu praktisch in zijn werk indien ik professioneel aan de slag wil gaan met drones? Zijn drones nu bruikbaar voor landmeetkundige activiteiten? 

 

BA VERZEKERINGEN

(dhr. Robert Verheyden - Affirmo)

Vorig jaar werd een nieuwe beroepsverzekering voor landmeters-experten van Allianz voorgesteld.

Er waren nog heel wat vragen over dit verzekeringsvoorstel. Wat is nu gedekt en wat niet? En wat in het geval ik als landmeter-expert een activiteit uitvoer die niet expliciet in de polis staat? In deze workshop gaat de verzekeringsagent in op de polis; op interessante aanvullingen aan deze polis, …

Wie nog vragen heeft over verzekeringen, uw aansprakelijkheid en uw verantwoordelijkheid, mag deze workshop zeker niet missen!

 

U kan zich vanaf nu voorinschrijven op onze workshops: klik HIER.