PROGRAMMA

dagindeling

 

08:45 - onthaal en inschrijving.

09:00 - voorwoord door de voorzitter Wouter De Maegt, NKKCLE

            inleiding door de dagvoorzitter Tom Barbe.

09:15 - De nieuwe Europese GDPR-wetgeving voor de landmeter-expert

10:00 - workshops - Serie 1 

  • TUCHT & DEONTOLOGIE
  • LANDATA: DE DATABANK VAN L-E. VOOR L-E.
  • PLANNEN VOOR LATER
  • WAARDEBEPALING ACTIVA LAND- EN TUINBOUWEXPLOITATIES
  • VAN LANDMETER TOT ARCHITECT MET LASERSCANNING
  • LEICA SPONSORWORKSHOP: NIEUWSTE 3D-LASERSCANNER, DE RTC360
  • ALLTERRA SPONSORWORKSHOP: OPTIMALISATIE WERKPROCESSEN door INTEGRATIE VELD- EN KANTOORSOFTWARE

11:00 - koffiepauze en informatief standenbezoek

11:30 - Wetsontwerp tot oprichting van de Orde van landmeters-experten.

             Evolutie en vooruitzichten.

             Door: Gretel Vermeylen - Adviseur-Generaal - Algmene Directie KMO-beleid

12:30 - lunch en informatief standenbezoek 

             studentenprogramma: studentenworkshops

14:30 - workshops - Serie 2

  • DE LANDMETER-EXPERT IN HET KADER VAN HET BEWIND OVER GOEDEREN EN PERSONEN 
  • HOOGTEBEPALING: VIA WATERPASSING OF GNSS
  • DE OMGEVINGSVERGUNNINGWS06 -
  • BIM VOOR DE LANDMETER-EXPERT
  • HET STATUUT VAN DE WEGEN VOLGENS HET ADMINISTRATIEF RECHT
  • PLANSCHADEVERGOEDING, met focus op de Vlaamse regeling
  • LEICA SPONSORWORKSHOP: GNSS met IMU: VALSTOK KAN SCHUIN GEHOUDEN WORDEN

15:30 - koffiepauze en informatief standenbezoek

16:30 - workshops - Serie 3

  • WS01 - IMPLICATIE VAN DE LANDMETER-EXPERT IN HET KADER VAN HET BEWIND OVER GOEDEREN EN PERSONEN
  • WS02 - HOOGTEBEPALING: VIA WATERPASSING OF GNSS
  • WS04 - DE OMGEVINGSVERGUNNING
  • WS05 - EFFICIËNTE ADMINISTRATIE MET TEAMLEADER
  • WS07 - HET STATUUT VAN DE WEGEN VOLGENS HET ADMINISTRATIEF RECHT
  • WS08 - PLANSCHADEVERGOEDING, met focus op de Vlaamse regeling

17:30 - slotwoord door Albert-Jean Vanderlinden, nationaal voorzitter

             slotwoord door Wouter De Maegt,  voorzitter NL kamer.

18:00 - verzorgd netwerkmoment met receptie 

             u kan een gratis toegang tot het najaarsforum 2019 winnen op de receptie!

 

Indien u nog vragen hebt, gelieve contact op te nemen met ons secretariaat: kcle.crge@skynet.be of 02/644.94.69