dagindeling

 

08:45 - onthaal en inschrijving.

09:00 - voorwoord door de voorzitter Wouter De Maegt, NKKCLE

            inleiding door de dagvoorzitter Tom Barbe.

09:15 - De nieuwe Europese GDPR-wetgeving voor de landmeter-expert

10:00 - workshops - Serie 1 

  • TUCHT & DEONTOLOGIE
  • LANDATA: DE DATABANK VAN L-E. VOOR L-E.
  • PLANNEN VOOR LATER
  • WAARDEBEPALING ACTIVA LAND- EN TUINBOUWEXPLOITATIES
  • VAN LANDMETER TOT ARCHITECT MET LASERSCANNING
  • LEICA SPONSORWORKSHOP: NIEUWSTE 3D-LASERSCANNER, DE RTC360
  • ALLTERRA SPONSORWORKSHOP: OPTIMALISATIE WERKPROCESSEN door INTEGRATIE VELD- EN KANTOORSOFTWARE

11:00 - koffiepauze en informatief standenbezoek

11:30 - Wetsontwerp tot oprichting van de Orde van landmeters-experten.

             Evolutie en vooruitzichten.

             Door: Gretel Vermeylen - Adviseur-Generaal - Algmene Directie KMO-beleid

12:30 - lunch en informatief standenbezoek 

             studentenprogramma: studentenworkshops

14:30 - workshops - Serie 2

  • DE LANDMETER-EXPERT IN HET KADER VAN HET BEWIND OVER GOEDEREN EN PERSONEN 
  • HOOGTEBEPALING: VIA WATERPASSING OF GNSS
  • DE OMGEVINGSVERGUNNINGWS06 -
  • BIM VOOR DE LANDMETER-EXPERT
  • HET STATUUT VAN DE WEGEN VOLGENS HET ADMINISTRATIEF RECHT
  • PLANSCHADEVERGOEDING, met focus op de Vlaamse regeling
  • LEICA SPONSORWORKSHOP: GNSS met IMU: VALSTOK KAN SCHUIN GEHOUDEN WORDEN

15:30 - koffiepauze en informatief standenbezoek

16:30 - workshops - Serie 3

  • WS01 - IMPLICATIE VAN DE LANDMETER-EXPERT IN HET KADER VAN HET BEWIND OVER GOEDEREN EN PERSONEN
  • WS02 - HOOGTEBEPALING: VIA WATERPASSING OF GNSS
  • WS04 - DE OMGEVINGSVERGUNNING
  • WS05 - EFFICIËNTE ADMINISTRATIE MET TEAMLEADER
  • WS07 - HET STATUUT VAN DE WEGEN VOLGENS HET ADMINISTRATIEF RECHT
  • WS08 - PLANSCHADEVERGOEDING, met focus op de Vlaamse regeling

17:30 - slotwoord door Albert-Jean Vanderlinden, nationaal voorzitter

             slotwoord door Wouter De Maegt,  voorzitter NL kamer.

18:00 - verzorgd netwerkmoment met receptie 

             u kan een gratis toegang tot het najaarsforum 2019 winnen op de receptie!

 

Indien u nog vragen hebt, gelieve contact op te nemen met ons secretariaat: kcle.crge@skynet.be of 02/644.94.69

 

Net zoals vorige edities voorzien wij een ruim aantal workshops waar u als landmeter-expert iets aan hebt.  

Er kan op voorhand ingeschreven worden voor de workshops. Wie op voorhand heeft ingeschreven, heeft een gereserveerde plaats. Bij de aanmelding krijgt de deelnemer een kaartje met vermelding van de gekozen workshops.

Bij elke workshop zijn er wel wat extra stoelen voorzien, maar wie niet op voorhand had ingeschreven heeft mogelijks geen plaats of moet rechtstaan.

Bepaalde workshops krijgen ofwel een grotere zaal of worden tot 2x herhaald.

 

A. SPONSORWORKSHOPS op STANDS

SPS1 - ALLTERRA - SPONSORWORKSHOP: Optimaliseer uw werkprocessen door de integratie van Trimble veld- en kantoorsoftware met BIM-industriestandaarden en Autodesk Civil 3D

Efficiënt werken, data uitwisselen en converteren zonder verlies van informatie. Dit is de wens van iedere professional. Allterra werkt hier samen met Trimble elke dag aan. Op kantoor wordt de interoperabiliteit tussen Trimble Business Center (TBC) en  Autodesk Civil 3D gegarandeerd. Autodesk Civil 3D bibliotheken converteren en import en export van data tussen Civil 3D and TBC zonder verlies van informatie.

De nieuwste versie van de Trimble Access veldsoftware kan ook gebruik maken van IFC-modellen om uitzetwerk te verrichten. Industry Foundation Classes (IFC) is een neutraal en open bestandsformaat voor het uitwisselen en delen van specifieke BIM-informatie.


SPS2 - LEICA – SPONSORWORKSHOP

Geen noodzaak meer om je GNSS-stok verticaal te houden dankzij de geïntegreerde IMU in de antenne. Kom onze GNSS oplossing met tilt-compensatie uittesten.

Dit is een sessie die in open lucht plaatsvindt.

 

B. SPONSORWORKSHOPS in een AFZONDERLIJK LOKAAL

SPZ1 - LEICA – SPONSORWORKSHOP.

Leica’s nieuwste 3D laserscanner, RTC360, met een unieke VIS (Visual Inertial System) registratiemethode. Capteer de realiteit in 1,5 min per standplaats en ontdek onze bijhorende software!

 

C. STUDENTENWORKSHOPS - middagprogramma (12:30u - 14:00u)

STU1 - DE VOORTGEZETTE OPLEIDING GEO-ICT - door HOGENT

Details worden nog doorgegeven.

 

STU2 - ALLTERRA: Overzicht van het Trimble Survey portfolio

Na je studies starten als zelfstandig landmeter? Of bij een landmeetkantoor of bouwbedrijf? Kom ontdekken welke oplossingen Trimble kan aanbieden. Van een oerdegelijk standaard totaalstation en full GNSS tot het verwerken van puntenwolken en meer geavanceerde oplossingen voor spoorwegmetingen en het monitoren van kunstwerken.

 

STU3 - LEICA

Details worden nog doorgegeven.

 

STU4 - DRONES: CORRECT METEN VOOR EEN PRIJSJE - door AP HOGESCHOOL

Voor de studenten verzorgen wij een presentatie betreffende een onderzoeksproject van vorig academiejaar. 

Het betreft een vergelijkend onderzoek tussen de kwaliteit van de puntenwolken afkomstig van foto’s genomen met drones uit een verschillende prijsklasse.

 

D. NKKCLE WORKSHOPS

WS01 - IMPLICATIE VAN DE LANDMETER-EXPERT IN  HET KADER VAN HET BEWIND OVER GOEDEREN ENPERSONEN:  - door dhr. Dierickx, Vrederechter en cfr. Paul Verwacht, architect- landmeter-expert.

Voorafgaande uitleg over de wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid, en tot instelling van een nieuw beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid, beknopte uiteenzetting verstrekt door de Heer DIERICKX, Vrederechter.

Tussenkomst van de landmeter-expert in het kader van deze wetgeving; doel van zijn tussenkomst, en herinnering van de noodzakelijke gegevens die zijn schattingsverslag moet bevatten, beknopte visie verstrekt door landmeter-expert Paul VERWACHT.

 

WS02 - HOOGTEBEPALING: VIA WATERPASSING OF GNSS - door dhr. Pierre Voet, NGI

Naar aanleiding van het nieuwe hoogtemodel van het NGI zal dhr. Voet ons het nieuwe hoogtemodel toelichten. De voor- en nadelen van waterpassing versus GNSS zullen naast elkaar gezet worden. Uiteraard komen de recente updates hierbij ruim aan bod. Er wordt ruim tijd voorzien om op vragen of opmerkingen te kunnen ingaan.

 

WS03 - TUCHT & DEONTOLOGIE - door mtr. Lecoutre Rudi, voorzitter van de Nederlandtalige Raad van landmeters-experten en confr. Jean-Paul Cloquet, landmeter-expert en assessor van de Nederlandstalige Raad van landmeters-experten.

De Federale Raden: wat stellen ze tuchtrechterlijk voor? In deze sessie worden de meest voorkomende tuchtrechtelijke overtredingen gebracht en toegelicht door de voorzitter van de Nederlandstalige Raad van Landmeters-Experten.

Daarnaast maken we een reflectie over de artikels van de deontologie die het meest voorkomen; zij zullen hier worden besproken.

  

WS04 - DE OMGEVINGSVERGUNNING - door dhr. Van Echelpoel.

Nog eens nood aan een extra workshop rond digitale omgevingsvergunning?

Dan is dit de ideale gelegenheid om al uw vragen te stellen!

De heer Ronny Van Echelpoel - Extern Adviseur van het DEPARTEMENT OMGEVING VLAANDEREN geeft de nodige praktische informatie over al uw vragen beantwoorden betreffende de aanvragen voor verkavelingen in het kader van de omgevingsvergunning.

Verdere topics die worden toegelicht:

 • De Omgevingsvergunning versus het Omgevingsloket
 • De huidige stand van zaken over de verkavelingsvergunning
 • Wat mag men verwachten van de major release in maart 2019 van het omgevinsloket?

 

WS05 - EFFICIËNTE ADMINISTRATIE MET TEAMLEADER.

De moderne landmeter-expert of elk degelijk landmeetkantoor heeft nood aan een efficiënte manier van werken, waardoor je tijd én geld kan sparen. Teamleader biedt CRM (klantrelatiebeheer), projectmanagement én facturatie in één eenvoudige tool. Tijdens deze workshop tonen we je het belang van een digitale werkomgeving en leggen we uit hoe je tijdrovende administratie automatiseert en je hele manier van werken stroomlijnt, van eerste contact tot betaalde factuur. Ontdek dus hoe jij slimmer kan werken!

 

WS06 – BIM VOOR DE LANDMETER-EXPERT - door Prof. dr. ir. Maarten Vergauwen, KU Leuven.

Hoogstwaarschijnlijk heeft u recent het woord BIM al meermaals horen vallen, en wellicht klinkt Scan-To-BIM u ook niet onbekend. Landmeters kunnen met deze technologie (as-built) BIM modellen aanmaken op basis van laserscans.

De bouwwereld loopt stilaan storm voor Building Information Modeling (BIM). Een belangrijke taak kan worden weggelegd voor de landmeter. De werkelijke toestand van een gebouw moet immers opgemeten en verwerkt worden tot een (as-built) BIM model. Maar hoe begin je aan zo’n Scan-To-BIM project?

In deze sessie wordt u het BIM-verhaal fijn uit de doeken gedaan.

 

WS07 – HET STATUUT VAN DE WEGEN VOLGENS HET ADMINISTRATIEF RECHT – LMDS advocaten.

Het juridisch regime omtrent wegen en wegenissen kan men vergelijken met een stratenplan, aangezien er een amalgaam aan rechtsregels bestaat die soms met elkaar in conflict komen op belangrijke ‘kruispunten’ zoals de vergunningverlening, onteigeningsvraagstukken en planschadedossiers.

In deze workshop tracht LM&DS een beknopt overzicht te geven van de verschillende soorten wegen, ingedeeld naar administratief recht en daaraan verbonden rechtsregels, zoals autosnelwegen en gewestwegen, tot gemeentewegen en de ‘stokoude’ buurtwegen die steeds actueler worden.

Ook het principe van de rooilijnen komt aan bod, met een korte zijsprong naar het onteigeningsrecht.

Tot slot wordt kort stil gestaan bij de impact van dit wegenisrecht op de vergunningverlening, met de focus op het Vlaams omgevingsrecht.

 

WS08 – PLANSCHADEVERGOEDING, met focus op de Vlaamse regeling – LMDS advocaten.

Het volledige Rijk België, met nadien het Vlaamse Gewest, heeft in de periode van 1976 tot 1981 ‘kleur’ gekregen door de gewestplannen. Deze gewestplannen zorgden al voor verschillende procedures omtrent planschade.

Intussen kreeg men op elk bestuursechelon (gewest, provincie en gemeente) de bevoegdheid om met een ruimtelijk uitvoeringsplan de vaak achterhaalde bestemming van het toepasselijk gewestplan te wijzigen. Bovendien werd de planschadevergoeding verder decretaal geregeld, in wat vandaag de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) heet.

De decreetgever voorziet strikte voorwaarden om een planschadevergoeding te kunnen vorderen. Bovendien moet dit vorderingsrecht eerst en vooral worden ‘geactiveerd’ binnen een beperkte tijdsspanne. Tot slot werd de begroting sterk beperkt doordat men de oorspronkelijke verwervingswaarde aan de hand van de index voor de consumptieprijzen actualiseert.

Met andere woorden, geeft dit aan grondeigenaars het nodige denkwerk en aan landmeters het nodige huis- en rekenwerk om tot een correcte begroting te komen.

Tijdens de workshop geeft LM&DS een korte toelichting van het decretaal kader en zal de berekeningswijze worden toegelicht aan de hand van enkele concrete voorbeelden

 

WS09 – LANDATA: DE DATABANK VAN L-E. VOOR L-E. - door dhr. Jaques Vermeiren en dhr. Hans Vanroose - NIET VOOR STUDENTEN

Landata vzw is een organisatie die een databank van uiterst betrouwbare verkoopsresultaten opzet voor landmeters-experten maar ingevuld door landmeters-experten. Het project staat reeds enkele jaren in de steigers maar loopt nu van start. In deze workshop wordt Landata vzw haarfijn uit de doeken gedaan en een huidige stand van zaken. Alle info om deel te nemen aan dit project zal worden meegegeven. 

Landata vzw voorziet voor studenten kennismakingssessies op hun respectievelijke campussen

 

WS10 – PLANNEN VOOR LATER - dhr. Wim Vanfraechem en dhr. Ortwin Boone.

De pensioenvorming binnen en buiten de vennootschap: hoe best optimaliseren? Is het interessant om studiejaren af te kopen of niet? Wanneer start je met vermogensplanning? Wanneer kies je voor een gewaarborgd inkomen?

  

WS11 - WAARDEBEPALING ACTIVA LAND- EN TUINBOUWEXPLOITATIES door conf. Luc Demeulenaere, landmeter-expert

Confr. Demeulenaere heeft meegewerkt aan de publicatie van ‘Waardebepaling Activa Land- en Tuinbouwexploitaties’ waarin wordt toegelicht om te komen tot meer uniforme schattings- en werkmethoden. De publicatie is een belangrijke stap om tot een coherente en onderbouwde aanpak te komen bij het toepassen van normen en bij het gebruik van richtwaarden.

Deze workshop zal dan ook voornamelijk gaan over:

 • Schatting landbouwgronden:  factoren die de waarde van landbouwgronden bepalen;
 • Waardebepaling landelijke eigendommen – verschillende waarderingsmethodes;
 • Waardebepaling landbouweigendommen in de praktijk;
 • Uittredingsvergoedingen.

 

WS12  – VAN LANDMETER TOT ARCHITECT MET LASERSCANNING door dhr. Filip Leunis, Repro

Dhr. Leunis van Repro merkt vanuit zijn klantvragen dat de architect steeds meer vragende partij is naar 3D scandata. De architect heeft geen interesse in het scannen en meten, maar kan wel verder met betrouwbare aangeleverde meet- en scandata. Het 3D laserscannen kan en moet daarom méér toegankelijker gemaakt worden voor de landmeter.

De schakel tussen het scannen en het huidig tekenprogramma die de landmeter gebruikt is daarbij doorslaggevend.

In deze sessie worden voorbeelden gebruikt met inputdata van alle laserscanners (met Live Demo).

Registratie van scans met nauwkeurigheidsrapport tot 1000 scans in 1 project; georeferentie, vrij bepalen van assenstelsels van bij het begin, … Automatisch aanmaken van grondplannen / zichten en snedes, funktie schets: éénvoudig afmetingen/oppervlaktes en hoeken afpunten. Vectoriseren,  Mesh aanmaak, Volumeberekening,  Deltaberekening , Cylinderafwikkeling ... Export naar diverse formaten:  E57, FWS, LSPRJ, LSDX, PTG, PTX, DXF, …

Deze workshop wordt ruim geïllustreerd met foto’s, video,  ….